Välkommen till Cederqvist & Söner AB!

AB AH Cederqvist & Söner är en auktoriserad Värme och Sanitets installatör med många års erfarenhet och kompetens inom branschen.

Vi tillhandahåller värmesystem i form av värmepumpar och värmepannor. Även element och vattenfilter ingår i sortimentet. Installation av VVS för kompletta nya badrum samt renoveringar och uppgradering av befintliga badrum skräddarsys efter dina egna idéer eller via inspiration från våra samarbetspartners inspirationssidor.

I vår smidesverkstad kan vi tillverka speciella stativ, rördelar eller liknande som kan behövas vid en renovering/ombyggnad. Även svetsning av plåt och rördelar utförs.

byggnad

Tips!
Har du ett äldre värmesystem så kan det vara läge att uppgradera till ett nytt för att minska energikostnaden. Kontakta oss för ett kostnadsförslag.Auktoriserat VVS företag
Säkra Vatteninstallationer

Högsta kreditvärdighet
Triple AAA rating