Smide och svetsning

I vår smidesverkstad, belägen på Norregatan 2, huserar Krister, duktig smed och reparatör. Smidesverkstaden hyser många historiska avtryck, smidesässjan har vi kvar och där värms många järnstänger som sedan formas till till bruksföremål inom olika användningsområden.  Staket och grindar enligt skisser från kunder arbetas fram och i verkstaden finns även stor plats för reparation av t.ex. grävmaskiner och traktorer.

Har din förening behov av en grillvagn eller bollvagnar, kontakta oss.

Grillvagn 0  Grillvagn 3 bak  Grillvagn 4

Bollvagn 0  Bollvagn 1

Tips!
Har du ett äldre värmesystem så kan det vara läge att uppgradera till ett nytt för att minska energikostnaden. Kontakta oss för ett kostnadsförslag.Auktoriserat VVS företag
Säkra Vatteninstallationer

Högsta kreditvärdighet
Triple AAA rating